• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Orgazmik Doğum

Orgazmik Doğum
  • 1 Star (No Ratings Yet)

Orgazmik Doğum

Orgazmik doğum kavramı ilk olarak  2009 yılında “OrgasmicBirth: The Best KeptSecret” ismiyle doğum koçu Debra Pascal Bonoro tarafından kullanılmıştır. Günümüzde gebe kadınların gebe kalma yollarından bir de hazlardan geçmektedir. Çoğu kadınlar bu haz dolu durumu acı, korku şeklindede nitelendirdiği de olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda genelde Avrupa ülkelerinde doğum farklı şekillerde yaptırılmasına rağmen ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan suda doğum şeklinde yaygınlaşmıştır. Aslında bebek anne rahmine düştüğünden doğuma kadar geçen sürede anne cinsel yaşamına oldukça dikkat etmelidir.

 

Orgazmik Doğum Ve Ekolojik Denge

Orgazmik doğum aslında ekolojinin bir parçasıdır. Anne doğumdan önce doktorunu hastanesini doğum şeklini bile ayarlamaktadır. Ancak normal doğum orgazmik olandan kasıt sadece sancı geldiğinde evinde veya doğada sancı geldiğinde yalnızca su yardımıyla doğumun gerçekleşmesidir. Bu doğal anlamda annenin haz ve sevincini bir arada yaşamasıdır. Ekolojinin bir dengesidir doğum. Acıların biyolojik olarak hazza dönüşmesi doku ve organlarda da birer his olarak yaşanmakta olup, zarar görmelerini de en aza indirgemektedir.

  

Orgazmik Doğumun Faydaları

Orgazmik doğumun faydaları; toplumsal olarak itici olarak görülse de aslında Fransa ‘da yapılan araştırmalarda 250 bin doğumda 668 hastada gerçekleşmiştir. Doğum sancısı sırasında vajinal keyif alınması aslında doğum açıklığını 2 cm daha fazla açmakla beraber, doğum sırasında sancı azalır ve doğumu kolaylaştırır. Tabi ki bu durum her hasta için geçerli olmayıp, gerçekten haz alan anneler için geçerlidir.

Bir diğer faydaları da kasılmayı önleyeceğinden diğer organlarda oluşabilecek endikasyonları en aza indirecek ve ani tepkiler oluşmasını engelleyecektir. Dolaysıyla anne bu duruma biyolojik ve psikolojik olarak kendini hazırlamış olacaktır. En yakın kullanılan yöntemi suda doğum ‘dur. Suda doğumda bebek zaten anne rahminde de su dolu tabakanın içerisindedir. Dışarıya çıkışında da suya inmesi ciddi bir değişiklik yaratmamakta olup, annenin korku ve acılarını engellemektedir.

 

Nasıl Gerçekleşir?

Bu durum cinsel oluşumun doğal bir parçasıdır. Yeni bir canlının oluşabilmesi çoğalma tüm canlılar için bu şekilde gerçekleşmektedir. Hayatsal bir devamlılık sağlayan orgazmik doğum tamamıyla psikolojik koşullanma ile gerçekleşmektedir. Koşullanma ne kadar kuvvetli ve içselleştirilmişse doğum acısı da o kadar kuvvetli olur. Duygu ne kadar kuvvetli ise alınan haz o kadar artacak doğumu etkileyen biyolojik faktörler de o ölçüde düzenli hale gelecektir. Doğumdan sonraki süreçte biyolojik iyileşme hızlanacağından şiddetli sonuçlar da ortaya çıkmamış olacaktır. Doğal yolla gelişen doğum annenin hazzı ile daha rahat hale gelmiş olmaktadır.

 

Psikolojik Faktörler

Orgazmik doğumun psikolojikfaktörlere en büyük etkisi bebeğin ana rahmine düştüğünde ilk birleşme halindeki hazza benzer hazzın yaşanmasını sağlamaktır. Doğum gerçekleşirken anne ilk andaki gibi acı ile zevki bir arada yaşar, dokularında bir gevşeme olur ve doğum sancıları da hissedilmez. Tamamıyla annenin bilişsel süreçleri ile ilişkilidir. Doğumu bir görev gibi değilde rahatlama yeni bir canlının çoğalmasından haz almak olarak nitelendirilmelidir. Pozitif düşünce ve doğal dengenin devamı gibi yaşanmalıdır.

 

Orgazmik Doğum Nedir?

Orgazmik Doğum Nedir?

 

Orgazmik Akışa Hazırlanmak

Anne sevginin akışında olmalı, ruhuyla bedeniyle bir bütün olup doğum halini bir bütün olarak bir görev gibi değil de bir denge acı ile haz arasındaki ilişki olarak görmelidir. Orgazmik doğum biyolojik döngünün devamı olarak hissedilmelidir. Baharda çiçeklerin açması hayvansal dengede yeni canlıların üremesi gibi doğal bir oluş gibi düşünmeli bebeğin rahimden çıkışı da böyle düşünülmelidir. Doğum korkusunda uzak durulmalı, rahatlatıcı yoga, doğa yürüyüşleri gibi egzersizler yapılmalıdır. Stresten uzak durulmalı, pozitif düşünceler yaygınlaştırılmalıdır.

 

Kültürel Açıdan Hazır Hissetmek

Tüm olguları modernize sembolleri içerisinde yaşayan belirli kültür kalıpları içerisinde olması gerektiği gibi yaşama fikirleri içerisindeyiz. Ayrıca toplumsal çizgilerin dışında olmak bazen bizleri yargılayıcı bir duruma düşürebilir, bu anlamda toplum dışına itilebilirsiniz. Hâlbuki 1900 lü yıllarda hastan hekim ve hasta üçgeni çok yaygın değildi. Gezici sağlık hizmetleri de çok yaygın değildi. Bu anlamda anneler bebeklerini evlerinde doğal yöntemlerle doğurmakta tedavilerini de doğal yöntemlerle yapmaya çalışmaktaydılar.  Bu anlamda orgazmik doğum kültürün bir parçasıydı. Doğum sancıları acıdan çok hazzı ve heyecanı uyandırmakta dalga dalga yayılan hisleri tetiklemekteydi.

 

Modernite de Orgazmik Doğum

Modern yaşamda her sağlık problemi için hastane, muayenehane, tıp merkezleri, sağlık ocaklar gibi yerlere daha sık gitmekteyiz. Modern yaşamda daha çok ilaçlarla tedavi yöntemleri düşünülmektedir. Doğal yöntemlere dönüş başlamıştır. Çünkü ilaçların yan etkisi ciddi sonuçlar doğurmuştur. Modernitedeorgazmik doğum psikolojik olarak hazırlanış süreci haline gelmiştir. Her şeyi oluş halinde olayların bağlanmış sonuçları şeklinde düşünme biçimidir. Bu anlamda her neden kendisiyle bağlantılı bir sonuca bağlıdır. Fikirsel anlamda her var olmuş bir gerçeğin mecburi bir sonucu olacaktır. Döllenme gerçekleştikten hemen sonra başlayan hayat döngüsü doğumun gerçekleşeceği sürece kadar devam etmekte oluşum tamamlandığında yeni bir canlı dünyaya gelmektedir. Hayvanlarda da döngü böyle olmakla birlikte bir görev olarak değil içgüdüsel olarak denge devam etmektedir.