Doğumda Anestezi Kullanılmalı mıdır?

Doğumda anestezik yöntemler hastaya göre birkaç değişik şekilde uygulanabilir. Eğer normal doğum olacak ise ve büyük bir olasılıkla episiotomi yani doğum kanalının dış kısmında bir kesi yapılacak ise, o zaman pudental anestezi veya bölgesel (lokal) infiltrasyon anestezisi uygulanır. Pudental anestezi nervus pudentus ismindeki sinir demetinin yani dış cinsel bölgeyi kapsayan sinir demetinin uyuşturulması anlamına gelir.

Lokal anestezi ise doğum kanalının çıkım kısmının, kesi yapılacak yerinin çevresine iğne ile lokal anestezi merkezinin enjekte edilmesinden ibarettir. Bu şekilde hasta geçici olarak ağrı duymaz ve hekim kolayca kesiyi yapar ve dikişi dikebilir. Tabii ki herkesin ağrı eşiği değişiktir. Onun için herkese uygulanacak anestezik madde miktarı değişik olabilir.
Doğumdaki anestezi yöntemlerinin önemli bir türü de Epidural veya Peridural denilen anestezi yöntemidir. Bu teknikte esas anestezi maddesinin bel kemiği civarında özel bir noktadan omurilik yakınına verilerek karın ve karnın alt kısılman ve tüm bacakları kapsayan bir anestezi sağlanmasıdır. Bu yöntem de başarılı bir yöntemdir. Ancak bazı hâllerde tansiyon düşmesi ve his kaybı dolayısı ile hastanın doğum üstünde ıkınması sorun olabilir. Epidural ve Peridural isimleri sizi şaşırtmasın. Amerikan ekolünde Epidural denen tekniğe, Avrupa ekollerinde genelde Peridural denir. Her iki isim de aynı tekniği ifade eder. Genelde Amerika ve pek çok gelişmiş ülkede özellikle sezaryen ameliyatında bu teknik tercih edilir.

Bu teknikte yukarıda değindiğimiz gibi annenin göbeğinden aşağısı anestezi altındadır. Herhangi bir acı duymaz. Ancak bu teknikte hastanın şuuru açıktır. Bu nedenle hasta ameliyat yapılırken bütün sesleri duyar her şeyin farkındadır, ancak acı duymaz. Bu tekniğin diğer bir faydası da genel anestezide olduğu gibi dolaşım sistemi ve solunum sistemi anestezi etkisi altında değildir. Her insanda olduğu gibi normal fizyolojik sınırlar içinde devam eder. Diğer bir deyimle örneğin, hepimizin bildiği gibi diş tedavisinde diş hekimi bir dişi çekerken veya bir dolgu yaparken o dişe giden sinirlere iğne yaparak bloke eder.
Siz diş hekiminizin ağzınızda yaptığı çalışmanın farkındasınızdır, ancak ağrı duymazsınız. Burada da sezaryen ameliyatında da Epidural veya Pedural denilen teknikte doğum doktorunuzun ameliyat sahasında çalıştığının farkındasınızdır. Ancak aynı diş çekiminde olduğu gibi bir ağrı duymazsınız. Uzun yıllar Amerika ve Almanya’da edindiğim tecrübelere göre Akdeniz ülkelerinden gelen hastalarda hastanın olaya kişisel yaklaşımındaki durum nedeniyle bu yöntem pek uygulanmamakta idi. Türkiye’deki deneyimlerime göre bizim insanımız da diğer Akdeniz ülkesi insanları gibi bu tekniğe sıcak bakmamakta, genel anesteziyi yani uyumayı tercih etmektedirler. Ancak son yıllarda bilgili ve bilinçlenen anne adayları bu yönteme sıcak bakmaktadırlar. Sezaryen doğumlarda, önemli olan genel anestezi verildiğinde bebeğe fazla anestezi maddesinin geçmemesini sağlamaktır. Bunun için doğum hekiminin anestezi uzmanı ile uyum içinde çalışması gerekir. Tıbbın gelişmesi içinde son yıllarda daha az zararlı anestezi maddelerinin üretilmesi, sezaryen ameliyatlarını genel anestezi doktorların korktuğu bir olay olmaktan uzaklaştırmıştır.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 Mayıs 2018

Vakumla Doğum Riskleri Ve Faydaları Nelerdir? Doğumda müdahale gerektiren durumlarda...

Doğum

7 Haziran 2016